Hof financiële adviezen

Verzeker je goederen met een goederen-inventarisverzekering

Goederen-inventarisverzekering

 

Een goedereninventarisverzekering, ook wel bekend als een inventarisverzekering of goederenverzekering, is een soort zakelijke verzekering die dekking biedt voor verlies of schade aan de voorraad of goederen die een bedrijf bezit.

 

Deze verzekering is vooral relevant voor bedrijven die fysieke producten verkopen, zoals detailhandelszaken, groothandels, fabrikanten en magazijnen.
 

Dekking van de goederen inventarisverzekering:

 

 

De goedereninventarisverzekering dekt doorgaans verschillende situaties, waaronder:

 

 • Brand en explosies:
  Schade veroorzaakt door brand en explosies in het bedrijfspand. 
   

 • Diefstal en inbraak:
  Schade of verlies als gevolg van diefstal of inbraak.
   

 • Waterschade:
  Schade door lekkage, overstromingen of waterschade.
   

 • Natuurrampen:
  Schade veroorzaakt door natuurrampen zoals stormen of blikseminslagen (let op: sommige natuurrampen kunnen uitgesloten zijn van de dekking, afhankelijk van de polisvoorwaarden).
   

 • Andere gevaren:
  Afhankelijk van het specifieke beleid kunnen er andere risico's worden gedekt, zoals vandalisme, transportongevallen of schade door gebrekkige koeling.

 

 

Het is belangrijk op te merken dat er vaak limieten zijn aan de dekking voor specifieke items en dat er ook eigen risico's van toepassing kunnen zijn. Het is essentieel dat bedrijfseigenaren de polisvoorwaarden grondig doorlezen om te begrijpen wat precies wordt gedekt en onder welke omstandigheden.


De premie voor een goedereninventarisverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type goederen dat wordt verzekerd, de waarde van de inventaris en het risicoprofiel van het bedrijf. Hoe hoger het risico op schade of diefstal, hoe hoger de premie meestal zal zijn.


Elk bedrijf is uniek, dus het is belangrijk om samen met ons om een verzekering op maat te maken welke aansluit bij de specifieke behoeften en risico's van je bedrijf.

 

Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent over de voorwaarden en dekking van uw polis en de juiste preventie maatregelen neemt om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan in geval van schade of verlies van uw goedereninventaris.