Hof financiële adviezen

Overlijdensrisicoverzekeringen

 

Een overlijdensrisicoverzekering is een vorm van levensverzekering die is ontworpen om financiële bescherming te bieden aan de nabestaanden van de verzekerde in geval van overlijden.

 

Welke overlijdensrisicoverzekeringen zijn er?

 

 • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering.
  Het verzekerde bedrag bijft gedurende de looptijd ongewijzigd.
   

 • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.
  Het verzekerde bedrag daalt volgens een annuïtair schema gedurende de looptijd.
   

 • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering.
  Het verzekerde bedrag daalt gedurende looptijd in een rechte lijn naar €. 0,-


Enkele belangrijke punten met betrekking tot overlijdensrisicoverzekeringen:

 

 • Doel:
  Het belangrijkste doel van een overlijdensrisicoverzekering is om een uitkering te bieden aan de begunstigden van de verzekering in geval van overlijden van de verzekerde. Dit geldbedrag kan helpen om financiële verplichtingen zoals hypotheekbetalingen, leningen, dagelijkse kosten en studiekosten te dekken.
   

 • Verzekeringsduur:
  Een overlijdensrisicoverzekering kan worden afgesloten voor een bepaalde periode, zoals 10, 20 of 30 jaar. Dit wordt vaak een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering genoemd. Er zijn ook levenslange overlijdensrisicoverzekeringen beschikbaar die dekking bieden gedurende het hele leven van de verzekerde.
   

 • Uitkering:
  Als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de polis, wordt er een uitkering gedaan aan de begunstigden die zijn aangewezen door de verzekerde. De hoogte van de uitkering wordt bepaald bij het afsluiten van de polis en kan variëren afhankelijk van de behoeften van de verzekerde en zijn of haar inkomen.
   

 • Premie:
  Om een overlijdensrisicoverzekering te behouden, moet de verzekerde premies betalen aan de verzekeringsmaatschappij. De premie kan jaarlijks, maandelijks of op een andere frequentie worden betaald, afhankelijk van de voorwaarden van de polis. De hoogte van de premie wordt bepaald door factoren zoals de leeftijd, het gezondheidsprofiel en het verzekerde bedrag van de verzekerde.
   

 • Gezondheidsbeoordeling:
  Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering kan de verzekeringsmaatschappij een gezondheidsbeoordeling uitvoeren. Dit kan onder meer een medische vragenlijst, bloedonderzoek, urineonderzoek en soms een medisch onderzoek omvatten. De gezondheidsbeoordeling helpt de verzekeringsmaatschappij bij het bepalen van de premie en de verzekerbaarheid van de aanvrager.
   

 • Belastingen:
  In de meeste landen zijn de uitkeringen van een overlijdensrisicoverzekering belastingvrij voor de begunstigden. De premies die worden betaald voor de verzekering kunnen echter niet worden afgetrokken van de belastingen.
   

 

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de specifieke details en voorwaarden van een overlijdensrisicoverzekering kunnen variëren tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen en landen.

Wij kunnen je advieseren omtrent een passende en juiste opgestelde overlijdensrisicoverzekering.