Rechtsbijstandverzekering

Het kan gebeuren dat u bij een conflict betrokken raakt. Opzich hoeft er er niet veel aan de hand te zijn als u samen met de andere partij tot een oplossing kunt komen. Een stuk lastiger wordt het wanneer dit niet mogelijk is en er via rechtswege naar een oplossing moet worden gezocht.

Een procedure kan, behalve voor het conflict zelf, ook nare financiële consequenties hebben. Een rechtsbijstandverzekering kan in dergelijke situaties een uitkomst bieden.


Waar geeft een rechtsbijstandverzekering dekking voor?

Een rechtsbijstandverzekering is veelal opgebouwd uit verschillende modules. Op deze manier kunt u zich verzekeren voor zaken die u persoonlijk belangrijk vindt. De meeste verzekeraars die rechtsbijstandverzekeringen aanbieden, kennen de volgende opbouw qua modules:

  • Verkeer
  • Consument & Wonen
  • Werk & Inkomen
  • Fiscaal & vermogen

Afhankelijk van de door u gekozen modules, verleent een rechtsbijstandverzekeraar juridische bijstand door een jurist en/of advocaat. Ook de kosten van een gerechtelijke procedure vallen onder de dekking.


Zijn er beperkingen bij een rechtsbijstandverzekering?

Ja, er zijn beperkingen!

Wachttijd:
Een rechtsbijstand kent een wachttijd. Deze wachttijd wordt toegepast om te voorkomen dat mensen bij een dreigend conflict, nog snel even een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Veel verzekeraars hanteren een wachttijd van 3 maanden.
De wachttijd geldt niet voor zaken die u onmogelijk kon voorzien. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verkeersongeluk.

Bestaande conflicten:
Conflicten die bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering bekend zijn, vallen niet onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering. Ook niet nadat de wachttijd is verstreken.

Franchise:
Bij het inschakelen van de rechtsbijstandverzekering, wordt er een jurist ingezet. Er worden dus kosten gemaakt. Veel rechtsbijstandverzekeraars hanteren een drempel bedrag. Er moet sprake zijn van een redelijk financieel belang. Alleen zaken die boven het drempelbedrag uit komen, kunnen in aanmerking komen voor rechtsbijstand.

Onderzoek of uw zaak haalbaar is:
Het feit dat u een rechtsbijstandverzekering heeft, wil niet zeggen dat u altijd gelijk hebt. Een rechtsbijstandverzekeraar zal eerst onderzoeken of u verzekerd bent voor de bewuste module. Indien dit het geval is zal de rechtsbijstandverzekeraar nagaan of u (volledig) gelijk hebt en of uw zaak haalbaar is. Afhankelijk van deze uitkomst, zal een rechtsbijstandverzekeraar beoordelen of ze rechtsbijstand verlenen. 


Verzekeraars:

Veel verzekeraars in nederland bieden in hun verzekeringspakket ook de rechtsbijstandverzekering aan. Deze verzekeraars voeren de rechytsbijstand doorgaans niet zelf uit maar besteden dit uit aan gespecialiseerde verzeekraars. De drie grootste rechtsbijstandverzekeraars in Nederland zijn:

  • Arag
  • DAS
  • SRK