Hof financiële adviezen

 

Hoe vul ik het schadeformulier verkeer in?

Het invullen van een schadeformulier verkeer na een verkeersongeval kan soms verwarrend zijn, maar het is belangrijk om het zorgvuldig en nauwkeurig in te vullen.

 

Hier is een stapsgewijze uitleg om je te helpen bij het invullen van een schadeformulier in het verkeer:

 

 1. Datum en tijdstip van het ongeval:
  Vul de datum, tijd en locatie van het ongeval in.
   

 2. Locatie van het ongeval:
  Vul het land, de plaats en de straat en eventuele bijzondere aanwijzingen (bijvoorbeeld kruispunt, rotonde, etc.).
   
 3. Gewonden:
  Geeft hier aan of er wel of geen gewonde personen zijn betrokken bij het ongeluk.
   
 4. Materiële schade:
  Geef hier aan of er naast de beide voertuigen (A en B) ook nog andere materiële schade is.
   
 5. Getuigen:
  Zijn er getuigen? Vul dan de naam, het adres en het telfoonnummer van de getuige(n) in. Let op! Ook iemand die bij u in de auto zit op het moment van het ongeval is een getuige! Getuigenverklaringen kunnen helpen bij het vaststellen van de schuldvraag.
   

  Zowel voor voertuig A en Voertuig B vult u de onderstaande gegevens in!
   
 6. Verzekeringnemer:
  De verzekeringnemer is diegene die de verzekering heeft afgesloten voor de auto. In de meeste gevallen zal dit de eigenaar van het voertuig zijn.
   
 7. Voertuiginformatie:
  Noteer de gegevens van alle betrokken voertuigen, inclusief het merk, model, kenteken.
   

 8. Verzekeringsmaatschappij:
  Vul de verzekeringsgegevens in van alle betrokken partijen, zoals de naam van de verzekeringsmaatschappij, het polisnummer en eventuele contactgegevens van de verzekeringsagent.
   
 9. Bestuurder(s)
  Vermeld ook de namen en contactgegevens van de bestuurders. Vul tevens het rijbewijsnummer in en de geldigheidsdatum van het rijbewijs.
  Indien de auto geparkeerd stond en er geen bestuurder in de auto zat op het moment van het ongeluk, dan vul je geen bestuurder in.
   
 10. Waar werd het voertuig geraakt?:
  Geef met een pijl aan waar de auto voor het eerst werd geraakt.
    
 11. Zichtbare schade:
  Maak een beschrijving van de schade aan elk voertuig en geef aan welke onderdelen zijn beschadigd. Indien mogelijk kun je ook foto's toevoegen om de schade te documenteren.
   
 12. Toedracht:
   De toedracht van een ongeval kan in de kolom tussen voortuig A en voertuig B worden toegelicht.  Loop alle vragen van punt "12 Toedracht" nauwkeurig na en kruis aan, dat wat van toepassing is.
  Noteer onderaan hoeveel vakjes voor voertuig A zijn aangekruist; Doe dit ook voor voertuig B.
   
 13. Situatieschets van het ongeval:
  Maak een duidelijke tekening van de situatie. Let er op dat je de locatie van de auto ten opzichte van de straat / rotonde / kruispunt juist op de tekening weergeeft.
   
 14. Opmerkingen:
  Indien je aanvullend nog opmerkingen wilt plaatsen, kant dit bij punt "14".
   
 15. Handtekening bestuurders:
  Onderteken het schadeformulier samen met de andere betrokken partij(en). Door te ondertekenen bevestig je dat de informatie op het formulier juist en volledig is. Dus voordat  je een handtekening plaatst aan de onderzijde van het voorblad, check dan eerst:
    - Is het formulier door beide partijen volledig ingevuld.
    - Klopt hetgeen dat is ingevuld met de werkelijkheid?
  Als alles klopt en naar waarheid is ingevuld, dan kun je ondertekenen.

  Indien er discussie ontstaat en/of het formulier wordt door de tegenpartij bewust verkeerd ingevuld, onderteken dan NIET en bel dan de politie.

 

 

De achterzijde van het schadeformlier verkeer kunt u thuis invullen:

 

 • Reparateur:
  Stem met ons af naar welke garage je gaat voor het herstel van je auto. Mogelijk is er sprake van schadesturing. Dan kun je het beste naar een schadehersteller gaan die is aangesloten bij het schadeherstelnetwerk van je verzekeraar.
  (Ga je naar een niet aangesloten hersteller, dan heb je mogelijk een verhoogd eigen risico.)

 • Omstandigheden tijdens het voorval:
  Beantwoord de vragen die bij dit onderdeel van het formulier gesteld worden. Indien je deze voor de tegenpartij niet kunt invullen, laat het dan open.

 • Beschrijving van het ongeval:
  Geef een gedetailleerde beschrijving van hoe het ongeval plaatsvond. Vermeld de rijrichting van de voertuigen, de snelheid, de weersomstandigheden en eventuele bijzondere omstandigheden die relevant kunnen zijn.

 • Schuldvraag:
  Geef aan wie volgens jou verantwoordelijk is voor het ongeval. Dit kan een gedeelde verantwoordelijkheid zijn of volledig bij de andere partij liggen.

 • Ondertekening achterzijde formulier.
  Vergeet niet om ook de achterzijde van het schadeformulier verkeer te ondertekenen!

 

 

Het schadeformulier verkeer downloaden:

 

Om het schadeformulier verkeer via onze website te downloaden, kunt u << hier >> klikken. U wordt dan doorverwezen naar de pagina met de schadeformulieren.


Opmerkingen:


- Vergeet niet om een kopie van het ingevulde schadeformulier te maken voordat je het verstuurt naar je tussenpersoom of  verzekeringsmaatschappij.

- Het is ook een goed idee om eventuele foto's en andere bewijsstukken bij te voegen om je claim te ondersteunen.

 

 

Als je twijfelt over het invullen van het schadeformulier, kun je contact met ons opnemen of met je eigen verzekeringsmaatschappij voor begeleiding en advies