Hof financiële adviezen

De annuïteitenhypotheek.

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij je een vast bruto maandbedrag betaald. Het maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. Dit maandbedrag blijft gelijk gedurende de gehele looptijd (bij gelijkblijvende rente). De hypotheek is op de einddatum volledig afgelost.


Hoe werkt een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek blijft je bruto maandlast gedurende de gehele looptijd gelijk. Het bedrag dat je elke maand betaalt, de annuïteit, bestaat uit rente en aflossing.

Annuïteitenhypotheek

De samenstelling van het maandbedrag dat je betaalt, verandert echter wel. In het begin bestaat het een groot deel van het maandbedrag uit rente en een relatief klein deel uit aflossing. Omdat er elke maand iets wordt afgelost, verschuift de samenstelling van het totaal te betalen maandbedrag. Naar mate de looptijd verstrijkt neemt het bedrag van de aflossing toe en neemt het bedrag aan rente af. Aan het einde van de looptijd is het aandeel van de rente klein en het aandeel van de aflossing groot in de maandlast.


De kenmerken van een annuïteitenhypotheek:

 • Elke maand los je meer af.
 • Elke maand betaal je minder rente.
 • De som van de te betalen rente en aflossing (de annuïteit) is een vast bedrag.
 • Het bruto maandbedrag veranderd gedurende looptijd niet.
 • Een annuïteitenhypotheek heeft een vaste, vooraf overgekomen, looptijd.
 • Je hebt 100% zekerheid dat je de hypotheek volledig aflost.


De voordelen van een annuïteitenhypotheek:

 • De bruto maandlast (rente en aflossing samen) blijft ongewijzigd tijdens de looptijd (bij gelijkblijvende rente).
 • Je hypotheekschuld wordt elke maand lager.
 • De hypotheek is op einddatum volledig afgelost.
 • In het begin is er relatief veel renteaftrek (fiscaal voordeel)


De nadelen van een annuïteitenhypotheek:

 • Het fiscale voordeel neemt in de loop van de tijd af.
 • Met een annuïteitenhypotheek los je minder snel af dan bij een lineaire hypotheek.
  Ter indicatie:
  -Bij een annuïteitenhypotheek heb je na 20 jaar ongeveer de helft afgelost.
  -Bij een lineaire hypotheek heb je na 15 jaar de helft afgelost.