Hof financiële adviezen

Bedrijfsverzekeringen (beknopt overzicht)

Hieronder geven wij een aantal veel voorkomende verzekeringsvormen weer. Het betreft een beknopt overzicht. Uiteraard bieden wij een zeer compleet verzekeringsaanbod aan voor al uw bedrijfsverzekeringen.

Bezittingen:

Bedrijven hebben bezittingen in de vorm van gebouwen, machines, handelsvoorraad en inventaris. Door middel van deze bezittingen kan een bedrijf zijn productieproces uitoefenen. Schade kan een bedrijf in ernstige moeilijkheden brengen. Vooral wanneer de schade een grote financiële omvang heeft. Bedrijven kunnen hun bezittingen verzekeren tegen de gevolgen van schade. Hierbij kunt o.a. denken aan de volgende verzekeringen:

 • Bedrijfsgebouwenverzekering
 • Goederen / inventarisverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Machinebreukverzekering


Bescherming:


Bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten, kan een bedrijf aansprakelijk gesteld worden. Er zijn twee vormen van aansprakelijkheid:

 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Wettelijk aansprakelijkheid


Contractuele aansprakelijkheid treedt op als een bedrijf de afspraken van een contract niet, of niet volledig nakomt en daar schade uit voort komt. (bijvoorbeeld: door het niet op tijd leveren).


Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit een wetsartikel. Er bestaan twee vormen van wettelijke aansprakelijkheid; schuld aansprakelijkheid (schade ten gevolge van een onrechtmatige daad) en risicoaansprakelijkheid (schade waar je verantwoordelijk voor bent zoals: schade veroorzaakt door bijvoorbeeld personeel, gebouwen, geleverde producten, werkgeversaansprakelijkheid, etc.) Om de risico's voor uw bedrijf op te vangen, zijn o.a. de volgende verzekeringen mogelijk:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Wegam verzekering (voor werknemers in het verkeer)


Motorrijtuigen:

Bedrijfsauto's dienen minimaal WA verzekerd te zijn. Bij schade, veroorzaakt door de eigen bedrijfsauto, zorgt de WA verzekering ervoor dat de tegenpartij schadeloos gesteld. Dit is een wettelijke verplichting.

In hoofdlijnen zijn er de volgende verzekeringen voor bedrijfswagens:

 • WA verzekering
 • WA beperkt casco verzekering
 • WA + Casco verzekering (All-risk)

Daarnaast kunnen er aanvullend nog een schade inzittende verzekering, een ongevallen inzittende verzekering en een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten voor de bedrijfswagen.


Transport:

Onder landmateriaal worden motorrijtuigen verstaan zonder kenteken. Een heftruck bijvoorbeeld. Een heftruck heeft geen kenteken maar is wel een gemotoriseerd voertuig. Schade welke een heftruck veroorzaakt (bijvoorbeeld aanrijdingschade bij het laden en lossen of letselschade) komt voor rekening van de eigenaar. Het bedrijf dus. Landmateriaal is op de volgende manieren te verzekeren:

 • WA verzekering
 • WA + Casco
 • WA + Casco inclusief eigen gebrek.


Zakelijke verzekeringen afsluiten

Wij, Hof financiële adviezen, richten ons voornamelijk op de ZZP’ers en het klein MKB. Samen met u inventariseren wij de risico's welke uw bedrijf loopt. Aan de hand van deze inventarisatie stellen wij een advies op. Dit advies nemen wij met u door. Indien u akkoord bent, kunnen wij de verzekeren voor u gaan aanvragen bij de verzekeraar.

Persoonlijke service én aandacht:

Service staat hoog in het vaandel bij ons kantoor. Wij werken met een vaste adviseur die weet wat er bij u speelt. Dat is voor u een prettig voordeel, omdat verzekeringsproducten vaak voor langere tijd worden afgesloten. Indien u vragen heeft, komt uw "eigen" adviseur bij u langs, desgewenst in de avonduren. Ook bij schade, zorgt ons kantoor voor een snelle afwikkeling en deskundige begeleiding.

Wilt uw bedrijfsverzekeringen bij Hof financiële adviezen onderbrengen, vul dan het contactformulier in.